Het coöperatieve van de Rabobank

Het coöperatieve van de Rabobank, het geworteld zijn in die vele kleine gemeenschappen, heeft me altijd aangesproken. Korte lijnen, vertrouwen en gunnen. Vanaf eind jaren tachtig heb ik gedurende vele jaren functies uitgeoefend binnen verschillende Rabobanken en tal...

Ik zocht de pers graag op

Ik zocht de pers graag op. Als je verhaal of boodschap niet in beeld komt, weet niemand dat je er bent. Vooral als raadslid haalde ik regelmatig de pagina’s van de Leeuwarder Courant. Ook als notaris, want niet iedereen in mijn vak was het met me eens. In de LC van...

De geest verlichten

Sport betekent voor mij de geest verlichten en de zinnen verzetten. Jezelf uitdagen iets te bereiken wat je daarvoor voor onmogelijk hield. Vanaf 1998 tot 2014 ben ik lid geweest van de loopgroep van Atletiekvereniging 55 Heerenveen en heb ik met die groep elke...