Een oud-onderwijzer

Een oud-onderwijzer uit ons dorp zei me ooit: ,,Zorg dat je sociaal- economisch actief bent naast je werk.” Ik koester die woorden. Zo ben ik midden jaren tachtig politiek actief geworden voor het CDA in Heerenveen en heb ik vier raadsperioden mogen dienen. Prachtige...