Dit interview van Ruth de Jong met Yntze Hoekstra staat deze maand november 2021 in magazine Naast:

Mr. Yntze Hoekstra (70) is getrouwd met Baukje. Samen hebben ze vier kinderen en elf kleinkinderen. Yntze is inmiddels gepensioneerd notaris van zes kantoren, verspreid over heel Nederland. Zijn doel is om mensen te informeren over de Bijbelse opdracht die we hebben gekregen: het zendingsbevel van Christus.

 …maar daar geef ik mijn geld niet aan!

“Als notaris probeer ik mensen aan het denken te zetten wanneer ze bij ons op kantoor komen voor de opmaak van hun testament. Zeker bij gelovigen attendeer ik ze op de Bijbelse opdracht die we hebben meegekregen: het zendingsbevel van Christus. Ons uitgangspunt is dat we alle materiële welvaart van God hebben gekregen. Wij zijn slechts rentmeesters en kunnen geen absolute aanspraak maken op ons bezit. Hieruit voortvloeiend zie ik de noodzaak om te geven aan missionaire organisaties waarbij je met je gift daadwerkelijk helpt bij de verspreiding van het evangelie.

 Niet van mijn geld…

Alles wat je als mens bezit, heb je gekregen van de Schepper. Dat is mijn uitgangspunt. Dus jouw spaarpotje is niet van jou en het wordt ook niet van jou. Zelf geef ik ongeveer 10% aan de kerk en de zending. Ik geef als het ware de financiële middelen die God aan mij toevertrouwde aan Hem terug. En dat niet alleen. Ook de verantwoordelijkheid over hoe het geld wordt besteed ligt vanaf dat moment bij Hem. Dan hoef ik niet meer te weten of het geld wel goed terecht komt en kan ik de controle daarover loslaten. Veel mensen zeggen: “Maar daar geef ik mijn geld niet aan!” Daar bedoelen ze bijvoorbeeld het riante salaris van sommige directeuren mee. Laat die gedachte toch los, het is immers niet van jou. Hoe ze het gebruiken is niet van belang.

 Nalatenschap? Praat erover!

Elk jaar gaan wij met onze kinderen een weekendje weg. We hebben dan de mooiste geloofsgesprekken maar ook de materiële zaken komen aan bod. Zo is het voor onze kinderen geen verrassing meer dat we bij testament 10% weggeven aan de kerk en de zending. Het is belangrijk om zulke gesprekken te voeren! Tijdens mijn loopbaan als notaris ben ik het zoveel tegengekomen: families die ruziën om de kleinste dingen. Dat kun je voorkomen door je wensen bespreekbaar te maken en ze van tevoren vast te laten leggen in een testament. Als gelovigen hebben we weliswaar het eeuwige leven, maar ons verblijf op aarde is maar kort. Wil je dat je gespaarde geld tot zegen wordt voor velen? Laat die beslissing dan niet over aan degene die na jou komt. Regel je nalatenschap zelf.”

(Op de foto: Yntze Hoekstra en Baukje Hooghiemstra met hun kinderen en kleinkinderen)