De Sprinkhaan-Notaris

Op donderdag 9 juni 2022 verschijnt ‘De Sprinkhaan-Notaris’, het boek over oud-notaris Yntze Hoekstra. Over zijn afkomst en jeugd,  het geloof, zijn studie Rijksuniversiteit Groningen, Vindicat atque Polit (intern), familiebedrijf Hoekstra Fourages, de...

Dit interview van Ruth de Jong met Yntze Hoekstra

Dit interview van Ruth de Jong met Yntze Hoekstra staat deze maand november 2021 in magazine Naast: Mr. Yntze Hoekstra (70) is getrouwd met Baukje. Samen hebben ze vier kinderen en elf kleinkinderen. Yntze is inmiddels gepensioneerd notaris van zes kantoren, verspreid...

Memento mori: Gedenk te sterven

De Thomastsjerke in Ketlik, de Thomaskerk in Katlijk, is een waarlijke oase van rust uit 1525. De Hervormde stenen kerk is gebouwd op de fundamenten van de oorspronkelijke kapel uit 1254. De klokkenstoel naast de kerk vormt jaarlijks het traditionele decor voor het...

Het coöperatieve van de Rabobank

Het coöperatieve van de Rabobank, het geworteld zijn in die vele kleine gemeenschappen, heeft me altijd aangesproken. Korte lijnen, vertrouwen en gunnen. Vanaf eind jaren tachtig heb ik gedurende vele jaren functies uitgeoefend binnen verschillende Rabobanken en tal...

Ik zocht de pers graag op

Ik zocht de pers graag op. Als je verhaal of boodschap niet in beeld komt, weet niemand dat je er bent. Vooral als raadslid haalde ik regelmatig de pagina’s van de Leeuwarder Courant. Ook als notaris, want niet iedereen in mijn vak was het met me eens. In de LC van...

De geest verlichten

Sport betekent voor mij de geest verlichten en de zinnen verzetten. Jezelf uitdagen iets te bereiken wat je daarvoor voor onmogelijk hield. Vanaf 1998 tot 2014 ben ik lid geweest van de loopgroep van Atletiekvereniging 55 Heerenveen en heb ik met die groep elke...

Een oud-onderwijzer

Een oud-onderwijzer uit ons dorp zei me ooit: ,,Zorg dat je sociaal- economisch actief bent naast je werk.” Ik koester die woorden. Zo ben ik midden jaren tachtig politiek actief geworden voor het CDA in Heerenveen en heb ik vier raadsperioden mogen dienen. Prachtige...

Leven is voor mij ondernemen

Leven is voor mij ondernemen. Reuring moet er zijn, van weerstand word je sterker. In 1992 werd ik benoemd als notaris in Langweer en zag snel dat ik daar niet verder kwam. De eerste stap ging naar Sint Nicolaasga. Ik wilde meer en had de tijd mee: de wetswijziging...