De Thomastsjerke in Ketlik, de Thomaskerk in Katlijk, is een waarlijke oase van rust uit 1525. De Hervormde stenen kerk is gebouwd op de fundamenten van de oorspronkelijke kapel uit 1254. De klokkenstoel naast de kerk vormt jaarlijks het traditionele decor voor het Sint Thomasluiden, een traditie waarbij tussen 21 en 31 december door het luiden der klokken de kwade geesten worden verdreven.

Aan de noordoostzijde herbergt deze oase van rust, de gewitte grafkelder van en voor de familie Hoekstra Hooghiemstra, bestaande uit 12 graven en vier grafkelders. Yntze Hoekstra: ”De kelder is het eindstation en het begin van het Leven in de Eeuwigheid. Brahms heeft dat treffend muzikaal vormgegeven in zijn requiem dat troost en medeleven biedt: “…hoe lieflijk is uw woning, Heer van de Hemelse machten, een vreugde voor mijn ziel.”

De grafkelder naast de Thomaskerk in Katlijk is eigendom van Stichting Grafkelders Hoekstra Hooghiemstra en wordt bestuurd door de vier kinderen van Yntze Hoekstra en Baukje Hooghiemstra.