Een oud-onderwijzer uit ons dorp zei me ooit: ,,Zorg dat je sociaal- economisch actief bent naast je werk.” Ik koester die woorden. Zo ben ik midden jaren tachtig politiek actief geworden voor het...

Lees meer